Welkom in de officiële Volkswagen webshop

Copyright & privacy

Copyright
Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, geluiden, (handels)namen, logo's, zijn eigendom van Volkswagen AG en in licentie bij Pon’s Automobielhandel B.V. Deze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van Volkswagen AG.

Houd er rekening mee dat Volkswagen AG onbevoegd gebruik zal vervolgen.

Privacybeleid

Bescherming persoonsgegevens
Pon’s Automobielhandel B.V. (Pon) is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor de activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Pon houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Pon gevestigd te Leusden. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens
Pon legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van de Pon afneemt of anderszins contact heeft met de Pon. Pon gebruikt deze gegevens voor adres validatie, de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Ook kan Pon, voor deze doeleinden, persoonsgegevens beschikbaar stellen aan de aan haar gelieerde financiële dienstverlener en haar dealerorganisaties. Hierbij tracht Pon rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kunt u dit melden www.volkswagen.nl/afmelden.

E-mailadres
Uw e-mailadres echter, zal uitsluitend door Volkswagen worden gebruikt om u te informeren over haar nieuwe producten en diensten. In ieder e-mail neemt Volkswagen een mogelijkheid op om u hiervoor apart uit te schrijven. Daarnaast kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken via www.volkswagen.nl/afmelden.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Pon, t.a.v. Klantenservice, Postbus 72, 3800 HD Amersfoort.

Wijzigingen
Pon behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van de Pon.

LEUSDEN, 2015